Det lilla företaget med den stora servicen!

Välkommen till OLAB Elektromontage AB

SENASTE NYTT

Nytt år ny lag!
Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag
För att ha rätt till skattereduktion vid rot- och rutarbete kommer det från årsskiftet krävas att betalningen har skett elektroniskt. Betalningen anses elektronisk om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Lagen kommer att gälla för betalningar som görs för rot- och rutarbete efter årsskiftet.