Det lilla företaget med den stora servicen!

Välkommen till OLAB Elektromontage AB

SENASTE NYTT

Prisavisering per den 1 april 2022

Vi justerar priserna från och med 1 april 2021 pga. ökade transport- och produktionskostnader samt lönekostnader.
Materialpriserna svänger för tillfället mycket upp och ner, vi kommer därför att jobba med dagsaktuella priser och ingen generell höjning.
 
Prisjusteringar:
Arbetstid                            2,9 %
Framkörning                     70kr/ mil